Lens Comp.: Distortion

Nastavenie toho, či sa má vykonávať kompenzácia skreslenia na displeji spôsobeného objektívom.
  1. MENU 4 [Lens Comp.: Distortion] požadovaný režimAuto
Vykoná sa/nevykoná sa kompenzácia skreslenia na displeji.
Off