Face Priority Tracking

Keď fotoaparát rozpozná tvár počas používania funkcie zaostrovania sledovaného objektu, nastaví sa možnosť uprednostnenia tváre.
  1. MENU 4 [Face Priority Tracking] požadovaný režimOn
Fotoaparát bude sledovať objekt s prioritou priradenou tvári počas používania funkcie zaostrovania sledovaného objektu.

Off
Fotoaparát neuprednostní tvár počas používania funkcie zaostrovania sledovaného objektu.