Položky používateľskej ponuky, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné

V nižšie uvedenej tabuľke značka potvrdenia naznačuje nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo — naznačuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú.
V závislosti od režimu snímania môže byť nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete uvedené v rámci jednotlivých tém.

Položky používateľskej ponuky, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné


Položky ponuky
1/2/3
FINDER/LCD Setting
Red Eye Reduction
Grid Line
Auto Review
DISP Button(Monitor)
DISP Button(Finder)
Peaking Level
Peaking Color
MF Assist
Focus Magnif. Time
Live View Display
*
*
*
Func. of C Button
Func. of AEL button
Func. of Left Button
Func. of Right Button
Func. of Down Button
Smart Telecon./Zoom
MOVIE Button
Exp.comp.set
Bracket order
Lens Comp.: Shading
Lens Comp.: Chro. Aber.
Lens Comp.: Distortion
Face Priority Tracking
Face Registration

* [Setting Effect OFF] sa nedá zvoliť.

Položky používateľskej ponuky, ktoré nie sú dostupné v [Scene Selection]

Ikony pod naznačujú dostupné režimy.

Položky ponuky
FINDER/LCD Setting
Red Eye Reduction
Grid Line
Auto Review
DISP Button(Monitor)
DISP Button(Finder)
Peaking Level
Peaking Color
MF Assist
Focus Magnif. Time
Live View Display
*
Func. of C Button
Func. of AEL button
Func. of Left Button
Func. of Right Button
Func. of Down Button
Smart Telecon./Zoom
MOVIE Button
Exp.comp.set
Bracket order
Lens Comp.: Shading
Lens Comp.: Chro. Aber.
Lens Comp.: Distortion
Face Priority Tracking
Face Registration

* [Setting Effect OFF] sa nedá zvoliť.