Still/Movie Select

Prepínanie režimu zobrazenia medzi statickými zábermi a videozáznamami (Režim prezerania).
  1. MENU 1 [Still/Movie Select] požadovaný režim


(Folder View(Still))
Zobrazia sa statické zábery.

(Folder View(MP4))
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte MP4.

(AVCHD View)
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte AVCHD.

Prezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Tento fotoaparát vytvára obrazový databázový súbor na pamäťovej karte pre zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Zábery nezaregistrované v obrazovom databázovom súbore sa nemusia zobraziť správne.
Zábery nasnímané inými fotoaparátmi zaregistrujte voľbou MENU 1 [Recover Image DB], aby ich bolo možné zobraziť v tomto fotoaparáte.
  • Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu záberov použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa neprenesú všetky údaje, alebo sa môžu údaje poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.

Súvisiaca téma