Delete

Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. Zábery sa dajú vymazať aj pomocou tlačidla Delete (Vymazať).
  1. MENU 1 [Delete] požadovaný režim


(Multiple Img.)
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
  1. Po kroku 1 zvoľte záber, ktorý sa má vymazať a potom stlačte .

Ak chcete zrušiť voľbu, opätovným stlačením zrušte značku .
  1. MENU [OK]

(All in Folder)
Naraz sa vymažú všetky statické zábery a videozáznamy v zvolenom priečinku.
(All AVCHD view files)
Naraz sa vymažú všetky videozáznamy vo formáte AVCHD.

Súvisiaca téma