Slide Show

Automaticky sa prehrajú zábery.
Prehrajú sa len 3D zábery v [Slide Show] prostredníctvom 3D TV prijímača pripojeného k fotoaparátu.
  1. MENU 1 [Slide Show]

Objaví sa obrazovka nastavenia.
  1. Zvoľte požadované nastavenie.

  1. [Enter] na otočnom ovládači

  1. Stlačením ukončite [Slide Show].


Repeat

On
Prehrajú sa zábery v nepretržitej slučke.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia ukončí.
Interval

1 Sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov.
3 Sec

5 Sec

10 Sec

30 Sec
Image Type
All
Všetky statické zábery sa prehrajú ako normálne zábery.

Display 3D Only
Prehrajú sa len 3D zábery.

Súvisiaca téma