Image Index

Voľba počtu záberov, ktoré sa majú zobraziť v prostredí miniatúrnych náhľadov.
  1. MENU 1 [Image Index] požadovaný režim


(4 Images)
Zobrazia sa štyri zábery.

(9 Images)
Zobrazí sa deväť záberov.

Zobrazenie záberov v rámci požadovaného priečinka

Pomocou otočného ovládača zvoľte ľavý pruhový indikátor, potom zvoľte požadovaný rozsah dátumov alebo priečinok pomocou /.
Stlačením na otočnom ovládači je možné prepínať režim zobrazenia medzi statickými zábermi a videozáznamami (Režim prezerania).