Rotate

Statický záber sa otočí proti smeru pohybu hodinových ručičiek o 90°.
  1. MENU 1 [Rotate] [Enter]

  • Opakujte tento krok dovtedy, kým sa záber nezobrazí v požadovanej polohe.