Picture Effect

Retušuje sa zaznamenaný záber tak, že vyzerá ako akvarel alebo ilustrácia a uloží sa ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
  1. MENU 2 [Picture Effect] požadovaný režim


(Watercolor)
K záberom sa pridá efekt rozpitia atramentu a efekt gradácie tak, ako keby boli namaľované pomocou vodových farieb.
(Illustration)
K záberom sa pridajú efekty podobné ilustrácii zdôraznením obrysov, atď.

Poznámky
  • Pre nasledujúce zábery sa nedá použiť [Picture Effect]:

  • Panoramatické zábery

  • 3D zábery

  • Videozáznamy