Volume Settings

Umožňuje nastavenie hlasitosti videozáznamov v ôsmych krokoch.
  1. MENU 2 [Volume Settings] požadovaná hodnota

Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
Prostredie [Volume Settings] sa zobrazí po stlačení spodnej časti otočného ovládača počas prehrávania videozáznamov.
Hlasitosť môžete nastaviť počas počúvania skutočného zvuku.