Playback Display

Umožňuje voľbu orientácie pri zobrazovaní statických záberov nasnímaných na výšku.
  1. MENU 2 [Playback Display] požadovaný režim


Auto Rotate
Zobrazenie na výšku.

Manual Rotate
Zobrazenie na šírku.