Položky ponuky prehrávania, ktoré sa v režime prezerania nedajú nastaviť

V nižšie uvedenej tabuľke značka potvrdenia naznačuje nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo — naznačuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú.

Položky ponuky
Zobrazenie priečinkov (Statické zábery)
Zobrazenie priečinkov (MP4)/zobrazenie AVCHD
Still/Movie Select
Delete
Slide Show
Image Index
Rotate
Protect
Specify Printing
Picture Effect
Volume Settings
Playback Display