Format

Umožňuje formátovanie pamäťovej karty.
Keď používate pamäťovú kartu v tomto fotoaparáte po prvýkrát, odporúča sa naformátovať kartu pomocou tohto fotoaparátu, aby sa ešte pred snímaním zaistila stabilná činnosti pamäťovej karty. Vezmite do úvahy, že formátovaním sa navždy vymažú všetky dáta na pamäťovej karte, pričom ich obnovenie už nebude možné. Dôležité dáta si uložte do počítača, atď.
  1. MENU 1 [Format] [Enter]

Poznámky
  • Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.