File Number

Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.
  1. MENU 1 [File Number] požadovaný režim


Series
Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom, ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)

Reset
Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)