Folder Name

Nasnímané statické zábery sa budú ukladať do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí pod priečinkom DCIM na pamäťovej karte. Môžete zmeniť formát názvu priečinka.
  1. MENU 1 [Folder Name] požadovaný režim


Standard Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + MSDCF.
Príklad: 100MSDCF

Date Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10020405 (Číslo priečinka: 100, dátum: 04/05/2012)

Poznámky
  • Formát priečinka videozáznamov je pevne nastavený ako „číslo priečinka + ANV01“. Tento názov sa nedá zmeniť.