Select REC Folder

Zmení sa priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa momentálne používa na ukladanie obrazových záznamov.
  1. MENU 1 [Select REC Folder]

  1. Zvoľte priečinok pomocou / na otočnom ovládači.

  1. Stlačte

Poznámky
  • Nie je možné zvoliť priečinok s číslom, ktoré má len „MSDCF“ alebo „ANV01“ ako záznamový priečinok.

  • Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.