New Folder

Vytvorí sa priečinok na pamäťovej karte pre ukladanie obrazových záznamov.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
  1. MENU 1 [New Folder]

Informácie o priečinkoch
Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie záberov. [Detaily]
Poznámky
  • Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.

  • Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.