Recover Image DB

Keď sa v obrazovom databázovom súbore zistia nezrovnalosti spôsobené spracovávaním súborov v počítačoch, atď., zábery na pamäťovej karte sa nebudú zobrazovať v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát opraví daný súbor.
  1. MENU 1 [Recover Image DB] [Enter]

Zobrazí sa prostredie [Recover Image DB] a fotoaparát opraví súbor.
Počkajte, kým sa oprava nedokončí.
Poznámky
  • Použite dostatočne nabitý akumulátor. Nedostatočné nabitie akumulátora počas opráv môže spôsobiť poškodenie dát.