Display Card Space

Zobrazenie zostávajúceho času záznamu pre videozáznamy na pamäťovej karte. Zobrazí sa aj počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať.
  1. MENU 1 [Display Card Space]