Area Setting

Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.
  1. MENU 1 [Area Setting]

  1. Stlačením / na otočnom ovládači alebo otočením otočného ovládača zvoľte požadovanú oblasť a potom zvoľte letný čas pomocou /.

  1. Stlačte [Enter].