Menu start

Umožňuje zvoliť to, či sa bude vždy zobrazovať prvé prostredie ponuky alebo prostredie posledne nastavenej položky.
  1. MENU 1 [Menu start] požadovaný režimTop
Vždy sa zobrazí prvé prostredie ponuky.
Previous
Zobrazí sa posledne nastavená položka. To uľahčuje rýchlu zmenu nastavenia posledne nastavenej položky.