Mode Dial Guide

Nastavenie možnosti zobrazenia sprievodcu otočného prepínača režimov (popisu jednotlivých režimov snímania).
  1. MENU 1 [Mode Dial Guide] požadovaný režimOn
Nastavenie možnosti zobrazenia [Mode Dial Guide].
Off