Viewfinder Bright.

Pri použití príslušenstva hľadáčika (predáva sa osobitne) fotoaparát bude automaticky nastavovať jas hľadáčika pomocou svetelného snímača. Jas môžete nastaviť aj manuálne.
  1. MENU 1 [Viewfinder Bright.] požadovaný režim


Auto
Nastavenie jasu sa vykoná automaticky.

Manual
Umožňuje nastaviť jas v rozsahu hodnôt -1 až +1.