HDMI Resolution

Po pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču vybavenému konektormi HDMI pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) môžete pre zábery vysielané do TV prijímača zvoliť HDMI rozlíšenie.
  1. MENU 2 [HDMI Resolution] požadovaný režim


Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví výstupné rozlíšenie.

1080p
Produkuje signály v obrazovej kvalite HD (1080p).

1080i
Produkuje signály v obrazovej kvalite HD (1080i).

Poznámky
  • Ak nie je možné zobraziť obrazovku správne s nastavením [Auto], zvoľte nastavenie [1080p] alebo [1080i] v závislosti od pripájaného TV prijímača.