CTRL FOR HDMI

Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača), keď je pripojený k TV prijímaču „BRAVIA“ Sync pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne).
  1. MENU 2 [CTRL FOR HDMI] požadovaný režim


On
Nastavenie možnosti ovládania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Off

Poznámky
  • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync.

Súvisiaca téma