USB Connection

Nastavenie spôsobu pripojenia USB pri pripájaní fotoaparátu k počítaču, atď.
  1. MENU 3 [USB Connection] požadovaný režim


Auto
V závislosti od počítača alebo iných USB zariadení, ktoré pripojíte k fotoaparátu, sa režim pripojenia automaticky zvolí z [MTP] alebo [Mass Storage].
Pri použití systému Windows 7 alebo Windows 8 sa zvolí [MTP] a funkcie špecifické pre systém Windows 7 alebo Windows 8 sa stanú dostupnými.

Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.

MTP
Vytvorí sa prepojenie MTP medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
Pri použití systému Windows 7 alebo Windows 8 sa zvolí [MTP] a funkcie špecifické pre systém Windows 7 alebo Windows 8 sa stanú dostupnými.
Keď používate iné operačné systémy (Vista/XP, Mac OS X), zobrazí sa sprievodca AutoPlay Wizard, pričom sa statické zábery v záznamovom priečinku vo fotoaparáte prenesú do počítača.

Poznámky
  • Ak sa prostredie Device Stage* nezobrazí po pripojení fotoaparátu k počítaču so systémom Windows 7 alebo Windows 8, nastavte [USB Connection] na [Auto].

* Device Stage je prostredie menu na správu pripojených zariadení, ako je fotoaparát. (Funkcia dostupná pri systémoch Windows 7 a Windows 8)