USB LUN Setting

Nastavenie režimu [USB Connection] pri pripájaní fotoaparátu k počítaču, atď.
  1. MENU 3 [USB LUN Setting] požadovaný režim


Multi
Môže sa použiť vstavaný softvér „PlayMemories Home“. Zvoľte toto nastavenie, keď je fotoaparát pripojený k počítaču.

Single
Vstavaný softvér „PlayMemories Home“ sa nedá použiť. Zvoľte toto nastavenie, keď sa fotoaparát pripojí k inému zariadeniu ako počítač, alebo keď sa pripojenie USB v rámci nastavenia [Multi] nedá uskutočniť.

Poznámky
  • Nastavte [USB LUN Setting] na [Multi] pri inštalácii „PlayMemories Home“.