USB Power Supply

Nastaví sa možnosť použitia funkcie [USB Power Supply], keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k USB zariadeniu pomocou mikro USB kábla.
  1. MENU 3 [USB Power Supply] požadovaný režim


On
Použije sa funkcia [USB Power Supply], keď sa uskutoční pripojenie USB.

Off
Funkcia [USB Power Supply] sa po uskutočnení pripojenia USB nepoužije.