Audio signals

Voľba zapnutia alebo vypnutia zvukovej signalizácie pri používaní fotoaparátu.
  1. MENU 3 [Audio signals] požadovaný režim


On
Zapne sa pípnutie/zvuk spúšte pri stlačení otočného ovládača/tlačidla spúšte, atď.

Off
Pípnutie/zvuk spúšte sa vypnú.