Version

Zobrazí sa verzia softvéru nainštalovaného v tomto fotoaparáte.
  1. MENU 4 [Version]