Demo Mode

Môžete nastaviť možnosť použitia ukážky prehrávania videozáznamu. Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na [Off].
  1. MENU 4 [Demo Mode] požadovaný režimOn
Automaticky sa spustí ukážka videozáznamu, keď sa v priebehu približne jednej minúty nevykoná žiadny úkon.
Off
Nevykonáva ukážku.