Initialize

Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
  1. MENU 4 [Initialize] požadovaný režim [OK]


Reset Default
Resetujú sa všetky nastavenia na pôvodné hodnoty.
Rec mode reset
Resetujú sa len hlavné nastavenia snímania na predvolené hodnoty.
Custom reset
Resetujú sa len používateľské nastavenia na predvolené hodnoty.

Poznámky
  • Počas inicializácie nevyberajte akumulátor.