Zobrazenie záberu na HD TV prijímači pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne)

Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču s vysokým rozlíšením, ktorý má HDMI konektor pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne).
 1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

 1. Prepojte HDMI konektor fotoaparátu (A) a HDMI konektor TV prijímača (B) pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) (C).

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

 1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný záber.
Poznámky
 • Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.

 • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa nebudú reprodukovať žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie môže tiež spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia.

 • Môže sa stať, že fotoaparát nebude s niektorými typmi HD TV prijímačov fungovať správne. Na HD TV prijímači, napríklad, nemusí byť možné zobraziť video alebo prehrávať zvuk.

 • Odporúča sa použitie schváleného kábla s logom HDMI alebo kábla Sony HDMI.

 • Použite HDMI mikrokonektor na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný na pripojenie k vášmu TV prijímaču na druhom konci. Obrazové záznamy sa nedajú prezerať prostredníctvom TV prijímača, ktorý nemá HDMI konektor.

 • Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne).

 • Na displeji fotoaparátu sa nebude nič zobrazovať.