Prezeranie záberov na TV prijímači kompatibilnom so systémom „BRAVIA“ Sync

Pri použití TV prijímača podporujúceho funkciu „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú so SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača dodaného s TV prijímačom.
  1. Prepojte HDMI konektor fotoaparátu (A) a HDMI konektor TV prijímača (B) pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) (C).

  1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

  1. Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla (Prehliadanie) na fotoaparáte.

  1. MENU 2 [CTRL FOR HDMI] [On]

  1. Zvoľte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača.


Menu
Funkcia
Slide Show
Automaticky sa prehrajú zábery.
1 Image Display
Prehrávanie jedného samostatného záberu.
Image Index
Zobrazenie viacerých záberov súčasne.
Still/Movie Select
Prepínanie režimu zobrazenia medzi statickými zábermi a videozáznamami.
Delete
Vymazanie zaznamenaných záberov.

Poznámky
  • Keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču pomocou HDMI kábla, funkcie, ktoré je možné použiť, budú obmedzené.

  • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.

  • Ak fotoaparát reaguje nežiadúcim spôsobom na obsluhu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača, ako napríklad v prípade pripojenia prostredníctvom HDMI k TV prijímaču od iného výrobcu, stlačte MENU 2 [CTRL FOR HDMI] [Off].

  • Na displeji fotoaparátu sa nebude nič zobrazovať.