Doporučené počítačové prostredie

Pri použití softvérov „PlayMemories Home“ (Windows) a „Image Data Converter“ (Windows/Mac), ako aj pri prenose záberov prostredníctvom pripojenia cez USB rozhranie sa odporúča nasledujúce počítačové prostredie.

Windows


OS (predinštalovaný)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Keď sa používa „PlayMemories Home“
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (pre prehrávanie/úpravu videozáznamov s vysokým rozlíšením: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz alebo výkonnejší sa vyžaduje na spracovanie videozáznamov vo formáte AVC HD (FX/FH) a Intel Core 2 Duo 2,40 GHz alebo výkonnejší sa vyžaduje na spracovanie videozáznamov vo formáte AVC HD (PS).))
Pamäť: Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac.)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB alebo viac
Pevný disk (miesto na disku potrebné pre inštaláciu): Približne 500 MB
Zobrazenie: 1 024 × 768 bodov alebo viac
Keď sa používa „Image Data Converter Ver.4“
Procesor/Pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB alebo výkonnejší
Zobrazenie: 1 024 × 768 bodov alebo viac

*1 64-bitové verzie ani Starter (Edition) nie sú podporované.
Vyžaduje sa Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novšia verzia na vytváranie diskov po inštalácii „Expanded Feature“.
*2 Starter (Edition) nie je podporovaná.

Mac


OS (predinštalovaný)
USB pripojenie: Mac OS X v10.3 až v10.8
„Image Data Converter Ver.4“: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
Keď sa používa „Image Data Converter Ver.4“
Procesor: Intel processor (Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo, atď.)
Pamäť: Odporúča sa 1 GB alebo viac
Zobrazenie: 1 024 × 768 bodov alebo viac

Poznámky
  • Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.

  • Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB zariadení, ktoré používate.

  • Priojenie fotoaparátu pomocou USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB (USB 2.0) umožňuje zdokonalený prenos (vysokorýchlostný prenos), keďže fotoaparát je kompatibilný s Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • Keď počítač obnoví svoju činnosť z režimu odstavenia alebo spánku, nemusí sa súčasne obnoviť aj komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom.