„PlayMemories Home“ (Windows)

Nižšie sú uvedené príklady funkcií dostupných pri použití „PlayMemories Home“.
  • „PlayMemories Home“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na [Import].

  • Zábery uložené v počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.

  • Môžete spracovávať (orezávať, meniť veľkosť, atď.) statické zábery.

  • Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.

  • Môžete vykonávať korekciu (korekcia efektu červených očí, atď.) statických záberov a meniť dátum a čas ich nasnímania.

  • Blu-ray disky, AVCHD disky a DVD-Video disky sa dajú vytvoriť z videozáznamov vo formáte AVCHD prenesených do počítača.

  • Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením k internetu.)

  • Podrobnejšie informácie nájdete v (PlayMemories Home Help Guide).

Poznámky
  • Mac nepodporuje „PlayMemories Home“. Na prehliadanie obrazových záznamov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.