Inštalácia „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Pomocou internetového prehliadača v počítači prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky a potom kliknite na [Install] [Run].

 1. Inštaláciu dokončte podľa pokynov na obrazovke.

 • Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na pripojenie fotoaparátu k počítaču, pripojte fotoaparát k počítaču pomocou micro USB kábla (je súčasťou dodávky) (A).

„PlayMemories Home (Lite Version)“
Bez pripojenia k internetu môžete použiť „PlayMemories Home (Lite Version)“, čo vám umožní použiť niektoré základné úkony, ako sú prenos záberov a prezeranie záberov.
Ak chcete nainštalovať „PlayMemories Home (Lite Version)“, pripojte fotoaparát k počítaču pomocou micro USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom dvakrát kliknite na [Computer] (Pre systém Windows XP, [My Computer]) ikona fotoaparátu ikona média [PMHOME.EXE].
Poznámky
 • Prihláste sa ako správca.

 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.

 • V závislosti od prostredia systému vášho počítača sa môže nainštalovať DirectX.

 • Mac nepodporuje „PlayMemories Home“. Na prehliadanie obrazových záznamov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.

 • Ak už bol softvér „PlayMemories Home“ vo vašom počítači nainštalovaný, pripojte fotoaparát k počítaču a zaregistrujte ho v softvéri „PlayMemories Home“. Dostupné funkcie sa aktivujú.

 • Ak je už softvér „PMB (Picture Motion Browser)“ dodávaný s modelmi uvádzanými na trh pred rokom 2011 nainštalovaný vo vašom počítači, „PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Hoci sa niektoré funkcie programu „PlayMemories Home“ líšia od funkcií programu „PMB“, používajte „PlayMemories Home“.

Spustenie softvéru „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na (PlayMemories Home) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete spustiť „PlayMemories Home“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

 • Pri systéme Windows 8 zvoľte ikonu [PlayMemories Home] v prostredí Start.

Prístup k softvéru „PlayMemories Home Help Guide“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na (PlayMemories Home Help Guide) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete spustiť „PlayMemories Home Help Guide“ z ponuky Štart, kliknite na [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].

 • Pri systéme Windows 8 zvoľte [PlayMemories Home Help Guide] v ponuke pomocníka [Help] programu „PlayMemories Home“.