Softvér pre Mac

Podrobnosti o softvéri určenom pre počítače Mac nájdete na nasledujúcej webovej adrese:
  • Prístup na vyššie uvedenú webovú adresu môžete získať pripojením fotoaparátu k počítaču Mac a kliknutím na [FOR_MAC.URL] v [PMHOME]. Nastavte MENU 3 [USB LUN Setting] na [Multi].

Poznámky
  • Dostupný softvér sa mení v závislosti od danej oblasti.