„Image Data Converter“

Nižšie sú uvedené príklady funkcií dostupných pri použití „Image Data Converter“.
  • Zábery vo formáte RAW je možné upravovať pomocou viacerých korekčných funkcií, ako sú tónová krivka alebo ostrosť.

  • Zábery je možné upraviť pomocou vyváženia bielej farby, expozície a funkcie Creative Style (Kreatívny štýl), atď.

  • Zobrazené a upravené statické zábery môžete uložiť do svojho počítača.
    Zábery vo formáte RAW je možné uložiť dvoma spôsobmi: uložiť a ponechať ako dáta vo formáte RAW alebo uložiť v univerzálnom formáte súborov.

  • Môžete zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW/vo formáte JPEG, ktoré sa nasnímali týmto fotoaparátom.

  • Zábery je možné zaradiť do piatich úrovní.

  • Môžete nastaviť farebnú nálepku.