Pripojenie fotoaparátu k počítaču

  1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) (A).

  • Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču pomocou mikro USB kábla sa z počítača spustí napájanie v prípade, že je funkcia [USB Power Supply] nastavená na [On]. ([On] je pôvodné nastavenie.)

Súvisiaca téma