Prenos obrazových záznamov do počítača

„PlayMemories Home“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.
Detaily o funkciách „PlayMemories Home“ si pozrite v „PlayMemories Home Help Guide“.

Prenos záberov do počítača so systémom Windows bez použitia aplikácie „PlayMemories Home“

Keď sa po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom USB rozhrania zobrazí sprievodca AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] [OK] [DCIM] alebo [MP_ROOT] skopírujte požadované zábery do počítača.
  • Ak sa prostredie Device Stage zobrazí pri systéme Windows 7 alebo Windows 8, dvakrát kliknite na [Browse Files] ikona média priečinok, do ktorého sa uloží záber, ktorý chcete preniesť.

Prenos záberov do počítača so systémom Mac bez použitia aplikácie „PlayMemories Home“

Fotoaparát pripojte k počítaču Mac. Dvakrát kliknite na novorozpoznanú ikonu na pracovnej ploche počítača priečinok, v ktorom je uložený záber, ktorý chcete preniesť. Potom presuňte myšou obrazový súbor na ikonu pevného disku.
Poznámky
  • Softvér „PlayMemories Home“ použite na úkony, ako je napríklad prenos videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača. (Windows)

  • Na úkony, ako je prenos videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača, použite softvér „iMovie“ dodaný spolu s počítačom Mac. (Mac)

  • Ak sa na súbore alebo priečinku videozáznamu vo formáte AVCHD vo fotoaparáte vykonajú nejaké úkony z počítača počas pripojenia fotoaparátu k počítaču, môže dôjsť k poškodeniu obrazového súboru alebo sa znemožní prehrávanie. Nevymazujte ani nekopírujte videozáznamy vo formáte AVCHD uložené na pamäťovej karte fotoaparátu z počítača. Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledok úkonov takéhoto typu.