Zvoľte spôsob vytvárania disku s videozáznamom

Môžete vytvoriť disk z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré boli nasnímané pomocou tohto fotoaparátu.
Zariadenia, ktoré dokážu prehrávať videozáznamy, sa líšia v závislosti od typu disku. Zvoľte typ disku vhodný pre váš prehrávač diskov.
Podrobnosti o spôsobe vytvárania disku pomocou „PlayMemories Home“ nájdete v „PlayMemories Home Help Guide“.
Spôsob prenosu videozáznamov do počítača nájdete uvedený v časti „Prenos obrazových záznamov do počítača“ [Detaily].

Typ disku/Účel
Kvalita videozáznamu, s ktorou je možné snímať
Prehrávač
PS
FX
FH
Na uloženie obrazových záznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray (prehrávač diskov Sony Blu-ray, PlayStation 3, atď.)
Na uloženie obrazových záznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (AVCHD disk)
*
*
Zariadenia na prehrávanie diskov vo formáte AVCHD (prehrávač diskov Sony Blu-ray, PlayStation 3, atď.)
Na uloženie obrazových záznamov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
*
*
*
Bežné DVD prehrávače, (DVD prehrávač, počítač, ktorý dokáže prehrávať DVD disky, atď.)

* Pri vytváraní diskov pomocou „PlayMemories Home“ môžete uložiť videozáznamy, ak vykonáte konverziu so zhoršením kvality obrazu.

Vlastnosti každého typu disku


Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Použitie Blu-ray disku umožňuje zaznamenávanie videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s dlhším trvaním ako DVD disky.

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (AVCHD disk)
Videozáznamy s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky a vytvorí sa disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD).
  • Disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete prehrávať v prehrávačoch formátu AVCHD, ako je napríklad prehrávač Sony Blu-ray a PlayStation 3. Disk nie je možné prehrávať na bežných DVD prehrávačoch.

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) konvertované z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky, a vytvorí sa disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

Typy diskov, ktoré je možné použiť s „PlayMemories Home“
Nasledujúce 12 cm disky je možné použiť s „PlayMemories Home“. Informácie o Blu-ray diskoch nájdete v časti „Vytváranie Blu-ray diskov“. [Detaily]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nie je možné prepisovať.
DVD-RW / DVD+RW: Je možné prepisovať a opätovne použiť.
  • Zabezpečte, aby sa v PlayStation 3 vždy používala najnovšia verzia systémového softvéru PlayStation 3.

  • V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť PlayStation 3 dostupné.

Vytvorenie disku pomocou zariadenia iného ako počítač

Disky môžete vytvárať aj pomocou Blu-ray rekordéra, atď. V závislosti od použitého zariadenia sa menia aj typy diskov, ktoré je možné vytvoriť.

Zariadenia
Typ disku
Vytvorenie Blu-ray disku alebo disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou Blu-ray videorekordéra.
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou zariadenia, ako je videorekordér s pevným diskom.
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Poznámky
  • Vytváranie AVCHD diskov z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

  • Ak chcete vytvoriť Blu-ray disk z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], bude potrebné použiť zariadenie, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD ver. 2.0. Vytvorený Blu-ray disk je možné prehrávať len prostredníctvom zariadenia, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD ver. 2.0.

  • Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku nájdete uvedené v návode na obsluhu používaného zariadenia.