Kopírovanie videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na DVD disky (AVCHD disky)

AVCHD disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením sa dá vytvoriť z videozáznamov vo formáte AVCHD prenesených do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“.
 1. Zapnite počítač a vložte nepoužitý DVD disk do DVD mechaniky.

 1. Spustite „PlayMemories Home“.

 1. Kliknite na (Create Discs).

 1. Zvoľte [AVCHD (HD)] z rozbaľovacieho zoznamu voľby diskov.

 1. Vyberte AVCHD videozáznam, ktorý má byť zapísaný na disk.

 1. Kliknite na [Add].

 • Zvoliť videozáznamy vo formáte AVCHD môžete aj ich presunutím.

 1. Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.

Prehrávanie AVCHD disku prostredníctvom počítača
AVCHD disky sa dajú prehrávať v počítači pomocou „PlayMemories Home“. Zvoľte mechaniku, do ktorej ste vložili DVD disk v „PlayMemories Home“ a kliknite na [Player for AVCHD].
Podrobnosti nájdete uvedené v „PlayMemories Home Help Guide“.
 • V závislosti od počítačového prostredia nemusí byť možné zábery plynulo prehrávať.

Poznámky
 • Uistite sa, že „Expanded Feature“ softvéru „PlayMemories Home“ už bola nainštalovaná. [Detaily]

 • Na AVCHD disk sa nedajú ukladať nasledujúce zábery:

 • Statické zábery

 • Videozáznamy vo formáte MP4

 • Vytváranie AVCHD diskov z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

 • Vytvorenie disku môže trvať nejaký čas.