Vytvorenie DVD diskov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

DVD disky s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) sa dajú vytvoriť pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a voľbou videozáznamu vo formáte AVCHD preneseného do počítača.
 1. Zapnite počítač a vložte nepoužitý DVD disk do DVD mechaniky.

 • Ak sa automaticky spustí iný softvér ako „PlayMemories Home“, zavrite ho.

 1. Spustite „PlayMemories Home“.

 1. Kliknite na (Create Discs).

 1. Zvoľte [DVD-Video (STD)] z rozbaľovacieho zoznamu voľby diskov.

 1. Vyberte AVCHD videozáznam, ktorý má byť zapísaný na disk.

 1. Kliknite na [Add].

 • Zvoliť videozáznamy vo formáte AVCHD môžete aj ich presunutím.

 1. Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.

Poznámky
 • Uistite sa, že „Expanded Feature“ softvéru „PlayMemories Home“ už bola nainštalovaná. [Detaily]

 • Disky sa nedajú vytvoriť pre MP4 videozáznamy.

 • Vytvorenie disku môže istý čas trvať kvôli konverzii videozáznamu vo formáte AVCHD do formátu s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

 • Pri vytváraní DVD-Video disku prvý raz musí byť počítač pripojený k internetu.