Vytvorenie Blu-ray diskov

Blu-ray disky môžete vytvoriť z videozáznamov vo formáte AVCHD prenesených do počítača.
Daný počítač musí byť schopný vytvárať Blu-ray disky. Môžete použiť BD-R (nie prepisovateľné) alebo BD-RE (prepisovateľné) disky. Nie je možné robiť násobné záznamy.
Ak chcete vytvárať Blu-ray disky pomocou softvéru „PlayMemories Home“, nezabudnite nainštalovať určený dodatočný softvér.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:
Pri inštalácii musí byť váš počítač pripojený k internetu.
Detailný popis funkcií nájdete v „PlayMemories Home Help Guide“.
Poznámky
  • Ak chcete vytvoriť Blu-ray disk z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], bude potrebné použiť zariadenie, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD ver. 2.0.