Ak máte problémy

Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi spôsobmi.
  1. Prečítajte si jednotlivé položky v časti „Riešenie problémov“ a potom skontrolujte svoj fotoaparát.

  • Ak sa kód, ako je napríklad „C/E::“ objaví na zobrazovacej ploche, pozrite si časť „Samodiagnostické zobrazenie“.

  1. Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.

  1. Inicializujte nastavenia. [Detaily]

  1. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.

  • Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej webovej stránke v sekcii Podpora Zákazníkov.
    http://www.sony.net/