Snímanie statických záberov a videozáznamov

Nie je možné zaznamenať zábery.
 • Skontrolujte veľkosť voľného miesta na pamäťovej karte. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

 • Vymeňte pamäťovú kartu.

 • Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.

 • Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:

 • „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo „Memory Stick Micro“ (Mark2)

 • Pamäťová SD karta, pamäťová SDHC karta, pamäťová SDXC karta, pamäťová microSD karta, pamäťová microSDHC karta alebo pamäťová microSDXC karta (triedy 4 alebo rýchlejšia)

 • Nasadený je kryt objektívu. Pred snímaním odstráňte kryt objektívu.

Funkcia Smile Shutter nefunguje.
 • Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber. [Detaily]

Funkcia zabraňujúca rozmazaniu záberu nefunguje.
 • Funkcia zabraňujúca rozmazaniu záberu nemusí fungovať správne pri snímaní videozáznamov nočných scén.

 • Scény nasnímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.

 • Pri snímaní statických záberov držte fotoaparát pevne.

Snímanie trvá dlhý čas.
 • Snímate v režime RAW. Keďže sú súbory dát vo formáte RAW objemné, snímanie v režime RAW môže istý čas trvať.

Záber sa nedá zaostriť.
 • Objekt je príliš blízko. Skontrolujte polohu krúžku prepnutia režimu makro a vzdialenosť od snímaného objektu. Najkratšia vzdialenosť snímania od obrazového snímača k snímanému objektu sa líši v závislosti od polohy krúžku prepnutia režimu makro.

 • „0,3m-“: Približne 0,3 m

 • „0,2m-0,35m“: Približne 0,2 m až 0,35 m

 • Ukazovateľ prepnutia režimu makro je medzi „0,3m-“ (režim normálneho snímania) a „0,2m-0,35m“ (režim makro). Otočte krúžok prepnutia režimu makro a nastavte ukazovateľ prepnutia režimu makro na požadovaný režim.

Funkcia zoomu nefunguje.
 • Funkcie zoomu sa nedajú použiť v nasledujúcich situáciách:

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

 • Položka [Quality] je nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].

Blesk nefunguje.
 • Blesk sa nedá použiť v nasledujúcich situáciách:

 • Funkcia [Drive Mode] je nastavená na [Bracket: Cont.]. [Detaily]

 • Keď sa zvolí režim (Night Scene) alebo (Hand-held Twilight) v [Scene Selection].

 • Snímanie v režime [Sweep Panorama]

 • Snímate v režime videozáznamu

 • Nastavte blesk na [Fill-flash], keď je režim [Scene Selection] nastavený na režimy (Landscape), (Sports Action) alebo (Sunset). [Detaily]

Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
 • Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o poruchu. [Detaily]

Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
 • Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte do polovice. Pri snímaní blízkych objektov nastavenie zaostrenia trvá nejaký čas.

 • Zvolil sa režim (Sports Action), (Landscape) alebo (Night Scene) v [Scene Selection].

Dátum a čas sa nezobrazujú na displeji.
 • Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.

 • Tento fotoaparát nie je vybavený funkciou záznamu dátumu na zábere. Ak chcete uložiť alebo vytlačiť zábery s dátumom, použite „PlayMemories Home“. [Detaily]

Blikajú hodnota F a rýchlosť uzávierky.
 • Expozícia je nesprávna. Opravte [Exposure Comp.]. [Detaily]

Farby záberu nie sú správne.
 • Zvolená je funkcia [Picture Effect]. [Detaily]

 • Spustením funkcie [Initialize] sa nastavenia resetujú na pôvodné hodnoty. [Detaily]

Záber je mimoriadne svetlý alebo tmavý.
 • Spustením funkcie [Initialize] sa nastavenia resetujú na pôvodné hodnoty. [Detaily]

Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
 • V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.

Na zábere sa vyskytuje tmavý tieň.
 • V závislosti od jasu snímaného objektu sa po zmene clony môže na zábere vyskytovať tmavý tieň. Nejde o poruchu.

Oči objektu sú červené.
 • Nastavte [Red Eye Reduction] na [On]. [Detaily]

 • Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.

 • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.

 • Vykonajte korekciu záberu pomocou „PlayMemories Home“. [Detaily]

Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
 • Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.

Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
 • Stav akumulátora je nízky. Vložte nabitý akumulátor.

Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
 • Nastavte [Drive Mode] na [Single Shooting]. [Detaily]