Prezeranie záberov

Nie je možné prehrávať zábery.
  • Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu.

  • V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.

  • Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.

  • Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie. [Detaily]

  • Na prehliadanie záberov uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu použite program „PlayMemories Home“. Na prehliadanie obrazových záznamov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.

Dátum a čas sa nezobrazia.
  • Zobrazenie displeja je nastavené tak, aby zobrazovalo len zábery. Stlačením (Display Contents) na otočnom ovládači sa zobrazia informácie. [Detaily]

Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
  • Aby bolo možné prezerať videozáznamy, fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb. [Detaily]

  • Skontrolujte, či je pripojenie správne. [Detaily]