Počítače

Počítač nerozpozná fotoaparát.
 • Nastavte [USB Connection] na [Mass Storage]. [Detaily]

 • Použite mikro USB kábel (je súčasťou dodávky).

 • Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a znovu ho pevne zapojte.

 • Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.

 • Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného zariadenia.

 • Nastavte [USB Power Supply] na [Off]. Váš počítač môže rozpoznať fotoaparát.

Nie je možné importovať zábery.
 • Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB. [Detaily]

 • Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú fotoaparátom. [Detaily]

Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PlayMemories Home“ nespustí automaticky.
 • Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača.

Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
 • Ak používate aplikáciu „PlayMemories Home“, vychádzajte z príručky „PlayMemories Home Help Guide“. [Detaily]

 • Kontaktujte výrobcu počítača či softvéru.

Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené šumom.
 • Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Preneste videozáznam do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a prehrajte ho. [Detaily]

Zábery prenesené z počítača sa nedajú prezerať vo fotoaparáte.
 • Pomocou „PlayMemories Home“ skopírujte zábery uložené v počítači do svojho fotoaparátu a zobrazte ich vo fotoaparáte.