Tlač

Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
  • V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.

  • Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.

  • Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.

Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
  • Pomocou programu „PlayMemories Home“ je možné vkladať dátum do statických záberov. [Detaily]